X-Tray är en helhetslösning som knyter ihop IT-system och medicinska bildsystem. Syftet är att skapa en tillförlitlig koppling mellan patient och bild. X-Tray stödjer  IT och medicinska kommunikationsgränssnitt inom sjukvården – alltifrån en klinik med en enskild utrustning till ett landstingsövergripande system.

Healthcare workflow manager

X-Tray

Krucom X-Tray

Resurser

X-Tray

Produktbroschyr, ladda ner PDF

DICOM Conformance Statement, ladda ner PDF

Typiska tillämpningar

 • Förse bildutrustning med arbetslistor från valfritt tidboksystem
 • Skapa en gemensam arbetslista från flera olika tidboksystem
 • Skapa en ad hoc-bokning direkt från bildutrustningen
 • Avisera patient ID- och namnbyten till medicinska system

Tekniska stödord

Vi vill inte trötta ut dig med tekniksnack. Teknik är däremot någonting vi gillar och gärna pratar mer med dig om utifrån din verksamhets förutsättningar och behov. Här lämnar vi några stödord:

 • DICOM Modality Worklist
 • DICOM Modality Performed Procedure Step (DICOM MPPS)
 • HL7 (ADT – ORM – ORU)
 • SQL
 • Web Services
 • IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
 • …och smyger in ett regulatoriskt stödord; MDR (The EU Medical Device Regulation)